قوانین و مقررات

فاکتور تا پیش از پرداخت قابل ویرایش میباشد.
بعد از پرداخت منتظر تماس تلفنی کارشناسان ما باشید.
پرداخت در محل فقط در شهر تهران مقدور میباشد.
جنس فروخته شده پس یا تعویض گرفته نمیشود.