تولید کنندگان
گارانتی

دوربین

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نوع حسگر Live MOS دقت حسگر 18.31 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 16.05 مگاپیکسل ابعاد حسگر 13 × 17.3 میلی‌..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS دقت حسگر 17 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 16 مگاپیکسل ابعاد حسگر چهار سوم رزولوشن عکس 460..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS دقت حسگر 16.8 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 16.1 مگاپیکسل ابعاد حسگر 17.3X13 رزولوشن عکس ..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS دقت حسگر 17 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 13 مگاپیکسل ابعاد حسگر 4/3 اینچ یا 17.3x13 میلی ..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CCD دقت حسگر 11.3 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 10.1 مگاپیکسل ابعاد حسگر 1 به 1.63 اینچ رزولوش..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS دقت حسگر 15.1 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 14.1 مگاپیکسل ابعاد حسگر 1/2.33 اینچ - 4.51 × ..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS دقت حسگر 15.3 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 14.1 مگاپیکسل ابعاد حسگر 1/2.33 اینچ - 4.51 × ..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر APS-C دقت حسگر 19 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 18 مگاپیکسل حداکثر رزولوشن عکس..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر APS-C (22.3 x 14.9 mm) دقت حسگر 19 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 18 مگاپیکسل ح..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر 24 × 36 میلی‌متر فول فریم ((Full frame (36 x 24 mm) دقت حسگر 23.4 مگاپیکس..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر Full frame 36 x 24 mm دقت حسگر 53 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 51 مگاپیکسل حد..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر Full frame 36 x 24 mm دقت حسگر 53 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 51 مگاپیکسل حد..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر 14.9 × 22.3 میلی‌متر دقت حسگر 18.7 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 18 مگاپیکسل ح..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS دقت حسگر 18 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 19 مگاپیکسل ابعاد حسگر 14.9 × 22.3 میلی‌متر رزو..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر Full Frame ( 36X24 میلی متر) دقت حسگر 20.6 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 20.2 م..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
رهگیری پستی
کد رهگیری:
رهگیری!