تولید کنندگان
گارانتی

دوربین

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر APS-C (22.3 x 14.9 mm) دقت حسگر 18.5 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 18 مگاپیکسل ..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر APS-C (22.3 x 14.9 mm) دقت حسگر 18.5 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 18 مگاپیکسل ..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر APS-C (22.5 x 15 mm) دقت حسگر 20.9 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 20.2 مگاپیکسل ..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر APS-C (22.5 x 15 mm) دقت حسگر 20.9 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 20.2 مگاپیکسل ..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر APS-C دقت حسگر 25 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 24 مگاپیکسل حداکثر رزولوشن عکس..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر APS-C دقت حسگر 25 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 24 مگاپیکسل حداکثر رزولوشن عکس..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر APS-C 22.3x14.9 دقت حسگر 25 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 24 مگاپیکسل حداکثر ر..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر APS-C 22.4 x 15 mm دقت حسگر 21 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 20 مگاپیکسل حداکث..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر APS-C (22.5 x 15 mm) دقت حسگر 26 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 24 مگاپیکسل حدا..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر 1 اینچ دقت حسگر 20.9 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 20.1 مگاپیکسل نسبت ابعاد عک..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر 1.5 اینچ 18.7X14 میلی متر دقت حسگر 15 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 13 مگاپیکسل..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر 1/2.3 اینچ دقت حسگر 17 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 16 مگاپیکسل حداکثر رزولوش..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS دقت حسگر 21.1 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 20.2 مگاپیکسل ابعاد حسگر 1/2.3 اینچ رزولوشن ع..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر 1/2.3 اینچ دقت حسگر 21.1 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 20.3 مگاپیکسل حداکثر رز..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نوع حسگر CMOS ابعاد حسگر APS-C (22.5 x 15 mm) دقت حسگر 26 مگاپیکسل دقت موثر حسگر 24 مگاپیکسل حدا..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
رهگیری پستی
کد رهگیری:
رهگیری!