تولید کنندگان
گارانتی

دوربین

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
فرمت غیر فشرده Raw ندارد فاصله کانونی 60 میلی متر لرزشگیر تصویر ندارد حالت ماکرو ندارد  فوک..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
فاصله کانونی 60 میلی متر لرزشگیر تصویر ندارد حالت ماکرو ندارد فوکوس خودکار دارد فوکوس دستی ندارد..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
14فرمت غیر فشرده Raw ندارد فاصله کانونی 60 میلی متر محدوده دیافراگم 1:12.7 لرزشگیر تصویر دارد حا..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
فاصله کانونی 60 میلی متر لرزشگیر تصویر ندارد حالت ماکرو ندارد فوکوس خودکار دارد فوکوس دستی ندارد..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
فاصله کانونی 95 میلی متر لرزشگیر تصویر ندارد حالت ماکرو ندارد  فوکوس خودکار دارد فوکوس دستی..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
نسبت ابعاد عکس 56×86 فرمت غیر فشرده Raw ندارد فاصله کانونی 60 میلی متر لرزشگیر تصویر دارد حالت م..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
فرمت غیر فشرده Raw ندارد فاصله کانونی 60 میلی متر لرزشگیر تصویر دارد فوکوس خودکار دارد فوکوس دست..
لطفا تماس گرفته شود قیمت بدون مالیات: لطفا تماس گرفته شود
رهگیری پستی
کد رهگیری:
رهگیری!